KAWASAKI KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSKOULUTUS

Koulutuksen tarkoitus

Valtuutetun maahantuojan järjestämällä koulutuksella varmistetaan käyttäjille riittävä osaaminen turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn robottisolulla. Työnantajan vastuulla on varmistaa perehdytys kaikille robottisolulla työskenteleville henkilöille.

Kohderyhmät

Uudet käyttäjät, joilla ei ole aiempaa kokemusta robottisolulla työskentelystä. Kokeneet käyttäjät, joiden maahantuojan järjestämästä käyttökoulutuksesta on kulunut jo yli vuosi.