Tuotanto painottuu automaattisiin materiaalinkäsittelyjärjestelmiin. Vuonna 1982 valmistamme ensimmäiset pakkauskoneet ja lavaajat.

Vuosikymmenen alussa Orfer Oy työllistää 60 henkilöä ja liikevaihto 12Mmk.

Vuonna 1989 Orfer Oy myy Lapinlahden toimipisteen asiakastarpeiden muututtua ja Vaakatien hallia laajennetaan samana vuonna.