Robottiautomaatio ei ole enää tuote, vaan olemassaolon elinehto.
Hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä Paul Stucki aloitti toimitusjohtajan tehtävässä 1.4.2010 yhtiön pitkäaikaisen toimitusjohtaja Perttu Kontun jälkeen.

Elokuussa 2010 luovutettiin Orfer Oy:n historian suurin yksittäinen tehdasautomaatio-projekti. Syksyllä 2010 perustettiin uudet liiketoimintayksiköt palvelemaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Samalla toteutettiin organisaatio-uudistus ja aloitettiin mittavat panostukset kilpailukyvyn parantamiseksi. Henkilöstön kouluttamisen ja uudelleenjärjestelyiden lisäksi investoitiin seuraavina vuosina vahvasti oman tuotannon automatisointiin: hitsausrobottijärjestelmiin, maalaamoon, levykoneisiin ja kuitulaserleikkauskoneeseen.

Orferille huoltopalvelujen kehittäminen on yksi sen strategisista kehitysalueista. Vuonna 2015 ostettu Keuruulla toimiva servomoottorihuoltoliiketoiminta vahvisti erikoishuoltojemme verkostoa. Tämä osaaminen teki meistä vahvan merkkiriippumattoman servohuoltojen asiantuntijan Suomessa.

Orfer Oy haluaa jatkuvasti kasvaa ja kehittyä. Yhtenä askeleena oli valita yhtiölle ulkopuolinen hallituksen puheenjohtaja. DI Jussi Karinen nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi 1.7.2015 alkaen. Hän oli jo Orferin hallituksen pitkäaikainen jäsen, tunsi sen hyvin ja kokeneena hallitustyöskentelyn ammattilaisena toi uutta näkökulmaa hallituksen toimintaan.

Yhtiön historiassa päätettiin panostaa entistä vahvemmin kansainvälistymiseen ja kutsuttiin insinööri Jussi Muikku yhtiön toimitusjohtajaksi 1.9.2017 alkaen. Samalla yhtiön omistaja Paul Stucki saa enemmän aikaa viennin edellytysten luomiseen.