2020-luku

 
Robotiikka ja logistiikka kulkevat Orferilla käsi kädessä. Alkuperäisestä raudasta on edetty
maailmaan, jossa avainasioita ovat konenäkö, neuroverkot ja algoritmit. Robotit ovat osa kokonaisratkaisuja,
joissa järjestelmän elinkaarta optimoidaan ja ylläpidetään datan avulla. 24/7 tuen ansioista ongelmatilanteet ratkotaan yhä useammin ennakoimalla kuin reagoimalla.
 
Kaikessa tekemisessä ohjenuorana on kestävä kehitys. Orfer säästää ratkaisuillaan tilaa,
pakkausmateriaaleja sekä ympäristöä.
 
Aikuiseen ikään ehtinyt Orfer osaa myös toimia aikuismaisesti. Se tarkoittaa sitä, että ollaan
sanansa mittaisia. Sitä että puhutaan maltilla mutta toimitaan ripeästi. Yrityksen kulmakivien
– innovaation ja luovuuden – valjastaminen palvelemaan asiakkaan tarpeita on menestyksen
resepti myös tulevaisuudessa.
 
2022 Orfer Oy:n pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtajana vuodesta 2015 toiminut Jussi Karinen jäi pois Orferin hallituksen toiminnasta. Hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Paul Stucki.