ORFER LAATUPOLITIIKKA

Asiakaslähtöisesti optimoitu palvelumme perustuu välittömään ja välittävään verkostoyhteistyöhön.
Osaaminen, motivaatio ja luova rohkeus ovat pääomaa, jota kartutamme ja johon investoimme. Tämä mahdollistaa parhaan tarve- ja tavoiteperusteisen ratkaisun löytämisen jokaiseen asiakkaan meille tarjoamaan haasteeseen.
Huolehdimme työn tekemisen edellytyksistä tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys, verkoston laaduntuottokyky sekä ratkaisujen kannattavuus ovat jatkuvassa seurannassa.
Asiakas- ja yksilölähtöisesti johdettu laatutietoinen organisaatiomme takaa kilpailukykyä kehittävät optimiratkaisut.

Sertifikaatti kattaa robottiautomaatioratkaisujen, valmistuspalveluiden ja huoltopalveluiden suunnittelun ja toteutuksen.