Ystävällinen muistutus ennakkohuoltojen tärkeydestä

 

YSTÄVÄLLINEN MUISTUTUS ENNAKKOHUOLTOJEN TÄRKEYDESTÄ

Elinkaaripalveluiden tarkoitus on varmistaa investoinnin tavoiteltu tuottavuus käyttöönotosta elinkaaren loppuun saakka. Niiden avulla vältytään yllätyksiltä ja maksimoidaan sijoitetun pääoman tuotto. Määräaikaishuollot tulisi sisällyttää osaksi tuotannon budjettia sekä aikataulua.

 

Huoltopalvelut ovat yksi, mutta merkittävä osa elinkaaripalveluita. Huoltamalla paitsi ylläpidetään tehokkuutta, myös minimoidaan suunnittelemattomat tuotantokatkokset ja niistä aiheutuneet menot. Palvelualtis henkilökuntamme huolehtii siitä, ettette jää mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa yksin.

 

Orfer huoltaa robotit merkistä riippumatta

Mm. globaalin toimitusketjun kriisi on lisännyt laajalti valmistavan teollisuuden painetta, mikä näkyy tilausjonoissa. Huollon merkitys nousee nyt huippuunsa, laitteiden on toimittava kuten suunniteltu. Orfer huoltaa ja korjaa robotteja merkistä huolimatta. Jokaisella robottimerkillä on määräaikaishuoltoaikataulunsa, mitä noudattamalla laitteet pysyvät toimintakuntoisina pitkään. Se on taloudellisesti kannattava tapa vähentää ympäristökuormaa, säästää kuluja ja välttyä suunnittelemattomilta seisokeilta.

 

Määräaikaishuolloilla vältytään seuraavilta ongelmilta:

·       Aseman poikkeamat

·       Vaihteistoviat

·       Moottoririkot

·       Toistettavuusongelmat

·       Kaapelivauriot

·       Ohjelmien katoaminen

·       Muut turvallisuusongelmat

 

Meille Orferilla teollisten laitteiden pitkä käyttöikä ja varma toiminta ovat kunnia-asia.