Orferin älykkäät pakkaus- ja lavauslinjastot siivittävät Pauligin siirtymistä kierrätettäviin kahvipakkauksiin ja lisäävät tuotannon tehokkuutta

ORFERIN ÄLYKKÄÄT PAKKAUS- JA LAVAUSLINJASTOT SIIVITTÄVÄT PAULIGIN SIIRTYMISTÄ KIERRÄTETTÄVIIN KAHVIPAKKAUKSIIN JA LISÄÄVÄT TUOTANNON TEHOKKUUTTA

Orfer ja Paulig sopivat yhteistyöstä Pauligin Vuosaaren paahtimon pakkaus- ja lavauslinjastojen uudistamiseksi. Orferin toimitus Pauligille koostuu viidestä älykkäästä lavausrobottisolusta, kuormalavoja käsittelevistä mobiiliroboteista, lavankäärintälinjasta, viidestä ryhmäpakkauskoneesta sekä Orfer OMA-integraatioalustasta. Uudistettu paahtimo lisää Pauligin tuotannon tuottavuutta, kapasiteettia ja joustavuutta sekä edistää yrityksen muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemistä. Kauppa on Orferin historian merkittävin. Projektitoimitus työllistää orferilaisia ja muita yhteistyökumppaneita vuoden 2025 loppuun.

Yhteenveto

Paulig on kansainvälinen elintarvikealan perheyhtiö, joka tunnetaan korkealaatuisesta tavaramerkistään, tuotteistaan ja palveluistaan. Paulig on elintarviketeollisuuden kestävän kehityksen suunnannäyttäjä ja vastuullisuuden edelläkävijä. 

Yhtiön tavoitteena on käyttää ainoastaan kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, jotka valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2030 mennessä. Uudistuksen yhteydessä tehostetaan Pauligin Helsingin Vuosaaren tehtaan tuotantoa.

Orfer toimittaa Pauligille kokonaisratkaisun vastaamaan näihin haasteisiin. Toimitukseen sisältyy toisiopakkauslinjasto, mikä käyttää ainoastaan kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja vähentää pakkausjätettä. Sisälogistiikan lavaliikenne toteutetaan mobiiliroboteilla. Pakkaus- ja lavauslinjastojen tuotantolukuja voidaan monitoroida Orferin IoT-pohjaisella tuottavuuspalvelulla.

Orferin toimittamat automaattiset toisiopakkaus- ja lavausjärjestelmät tuovat Pauligin Vuosaaren tehtaalle tehokkuutta, ympäristöhyötyjä ja parantavat työskentelyolosuhteita, sekä tukevat yrityksen missiota edistää ruoan tulevaisuutta. 
 

Orfer on Pauligin tuotantoon sitoutunut pitkäaikainen toimittaja

Orferin ja Pauligin välinen kumppanuus juontaa juurensa vuoteen 2002, kun Paulig uudisti silloisen paahtimon lavauslinjastot. Pauligin kahvin lavaamista on kehitetty yritysten välisessä yhteistyössä siitä lähtien.
 

Kumppanuussuhdetta syvensivät yhtenevät organisaatiokulttuurit, jotka pyrkivät aina kohti parempaa. Paulig on Orferille merkittävä asiakas ja kumppani, joka uskaltaa haastaa mahdollisimman vastuullisen kahvituotannon takaamiseksi. Kummallakin yrityksellä oli sama tahtotila kehittää ja vaalia kumppanuutta.
 

Pauligista oli luontevaa jatkaa yhteistyötä Orferin kanssa ja lähteä toteuttamaan kolmatta, entistä kunnianhimoisempaa projektia.

 

Edistysaskel vastuulliseen kahvituotantoon

Vuonna 2019 idea Pauligin Vuosaaren tehtaan uudistamisesta lähti liikkeelle. Esiselvityksen jälkeen kirkastui, mitä ratkaisuja voitaisiin yhdessä tehdä, jotta saataisiin tehtaalle maailman paras kahvin pakkaus- ja lavausjärjestelmä. Ratkaisun pääasialliset valintakriteerit olivat:

  • Työergonomia ja -turvallisuus
  • Tuottavuus
  • Laatu
  • Joustavuus
  •  Kapasiteetti
  • Hävikin ja jätteen vähentäminen
  • Kestävät pakkausmateriaalit
     

Tärkeää olisi, että työturvallisuutta, kapasiteettia sekä tuottavuutta voitaisiin parantaa ja samalla uudistaa tuotantoa vastaamaan muihin Pauligin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Paulig oli määrittänyt tavoitteekseen käyttää ainoastaan kierrätettäviä pakkauksia vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän lisäksi tavoitteena on käyttää ainoastaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja pakkauksia vuoteen 2030 mennessä. Tehtaan pakkaus- ja lavausjärjestelmät uudistetaan parantamaan tuotannon tehokkuutta ja työskentelyolosuhteita.

 

Orferin projektiorganisaation ja elinkaaripalveluiden 20 vuoden aikana kerryttämä kokemus kahvin lavaamisesta hyödynnetään täydellä mittakaavalla Pauligille toimitettavassa kokonaisratkaisussa.

 

Yhdessä suunniteltu automaatiotoimitus ja sen ylösajo on vaiheistettu tuotannon ehdoilla, nykyisen laitteiston elinkaari huomioiden. Tämä mahdollistaa Pauligin tuotannon hankkeen aikana mahdollisimman pienin katkoin, yrityksen vanhoja investointeja hyödyntäen.

 

Ansiokkaasti toteutettua kiertotaloutta hyödyntäen

Kiertotalouden ydinajatuksena on pitää talous ympäristön kantokyvyn rajoissa, jotta tuotannosta ja kulutuksesta syntyy mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Se tarkoittaa, että pidetään valmistetut materiaalit ja tuotteet kierrossa mahdollisimman pitkään.

 

Pauligilla on ymmärretty kiertotalouden tuottamat hyödyt. Yritys on pitänyt hankituista teollisuuslaitteistaan erinomaista huolta sekä panostaa pakkausten kehittämiseen.

 

Yritys on tilannut Orferilta lukuisia muutos- ja modernisointitöitä, jotta vanha laitteisto on pidetty toiminnassa turvallisesti, uusin toiminnallisuuksin. Modernisointipalveluiden avulla hyväkuntoisina pidetyt laitteet ovat saaneet elinkaarelleen jatketta.

 

Yhteistyössä syntyi käsitys siitä, mitkä vanhasta kokonaisuudesta on hyödynnettävissä uudistetussa pakkaus- ja lavauslinjastoissa. Esimerkiksi paahtimon käyttökelpoiset spiraalikuljettimet hyödynnetään modernisointitöiden avulla uudistettavaan kahvipaahtimoon. Uutta ei aina tarvitse hankkia vanhan tilalle, kun vanhaa voidaan ehostaa.

 

Paulig on huollattanut laitteistonsa johdonmukaisesti Orferilla. Näiden toimenpiteiden avulla Pauligin laitteet ovat toimineet turvallisesti ja tehokkaasti, kuten on suunniteltu. Jopa 20 vuotta hyvin palvelleet Kawasaki-robotit korvataan vaiheistetusti, minkä ansiosta tuotanto jatkuu läpi Vuosaaren paahtimon uudistuksen.
 

Vastuullisilla toimillaan Paulig on jo tuottanut ympäristöhyötyjä.

Tuotannon vastuullisuus, tuottavuus ja joustavuus kohenevat

Teollisuusautomaatio on ottanut merkittäviä edistysaskeleita. Orferin ratkaisu Pauligille hyödyntää automaatiojärjestelmien modulaarisuutta. Tämän avulla lisätään uudistettavan paahtimon tuotannon kapasiteettia ja sitä on jatkossa mahdollista kasvattaa skaalautuvasti.
 

Modernit lavausjärjestelmät ja ryhmäpakkauskoneet pakkaavat tuotteet entistä tehokkaammin.
 

Uudistetut lavauslinjastot mahdollistavat nopeamman toiminnan ja uudet lavausformaatit takaavat tehokkaamman logistiikan.
 

Mobiilirobotit huolehtivat tehtaan sisäisestä lavaliikenteestä. Ne mahdollistavat ketterämmän ja skaalautuvan sisälogistiikan. Niiden määrää voidaan nostaa ja niille voidaan ohjelmoida uusia reittejä ja tehtäviä tarpeen mukaan. Ne käyttävät tuotannon lattiapinta-alaa tehokkaasti hyödyksi.
 

Hyödyntämällä mobiilirobotteja myös parannetaan tuotannon työskentelyolosuhteita. Niiden ansiosta tarvittavat toiminnot sijaitsevat lattiatasossa, mikä parantaa työergonomiaa ja -turvallisuutta. Lisäksi niissä on sisäänrakennetut turvamekanismit, joita ei esimerkiksi trukeissa ole.

 

Datavetoista ja vastuullista kahvituotantoa

Paulig halusi hyödyntää Orferin kehittämää IoT-pohjaista tuottavuuspalvelua. Datankeruu Pauligin toimitukselle aloitetaan jo FAT-vaiheessa.

Tuottavuuspalvelun avulla voidaan seurata tuotannon energiankulutuksen, käytettävyyden, nopeuden ja laadun mittareita. Datavetoisella tuotannolla varmistutaan suunnitellusta tuottavuudesta ja voidaan hienosäätää tuotantoa jatkuvan parantamisen mallin mukaan. Vuosaaren paahtimon automaattinen lavaus ja pakkaus tulee toimimaan entistä tuottavammin, ympäristöä säästäen.

 

Mittavat hyödyt Pauligin lippulaivatehtaalle

Pauligin Vuosaaren paahtimo on toiminut vastuullisuuden edelläkävijänä jo vuodesta 2010. Se on Pauligin ensimmäinen 100 % hiilineutraali paahtimo. Sen päästöjä on vähennetty ansiokkaasti 98 % vuodesta 2014 lähtien, ja loput päästöt kompensoidaan hiilirahoitusprojektien avulla.

 

Pauligin Vuosaaren paahtimon uudistaminen mahdollistaa lukuisia ympäristöhyötyjä. Se tulee käyttämään vähemmän energiaa pakkaamiseen ja lavaamiseen. Pakkausjätettä ja hävikkiä syntyy vähemmän. Tämän lisäksi tehtaan uudistus mahdollistaa suuremman kapasiteetin ja tuottavuuden sekä paremmat työskentelyolosuhteet.

 

Pauligin Vuosaaren paahtimon tuotanto pystyy uudistuksen myötä vastaamaan ketterämmin elintarvikealan kuluttajatottumuksiin ja tuotantovolyymiin. Vuosaaren paahtimon tuotanto pystyy käyttämään täysin kierrätettäviä pakkausratkaisuja, jotka valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. Vuosaaren paahtimon uudistus tarjoaa Pauligin asiakkaille mahdollisuuden valita entistä vastuullisemmin tuotettuja kahvielämyksiä.

Pauligista

Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia ja kylmiä juomia, Tex Mex- ja snacks -tuotteita, mausteita sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco ja Liven. Vuonna 2021 Pauligin liikevaihto oli 966 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on 2 200 työntekijää 13 eri maassa.

Orferista

Orfer on vuonna 1970 perustettu perheyritys, jonka ytimessä on toisiopakkaamisen ja lavaamisen automaatiojärjestelmät. Yhtiön pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantotilat sijaitsevat Orimattilassa ja sillä on tytäryhtiö Kanadassa. Orfer on virallinen Kawasaki- ja Shibaura-robottien maahantuoja. Viennin osuus liikevaihdosta on noin puolet. Yhtiö työllistää 100 automaatiojärjestelmien ja tuotannon ammattilaista. Orfer tarjoaa asiakkailleen 24/7 globaalin tuen sekä kattavan tarjonnan elinkaaripalveluita toimittamilleen järjestelmilleen. Yrityksen missio on summattuna sloganissa; Driving sustainability in packaging and logistics.

Lisätietoja:

Matti Muikku
Director of Sales
+358 50 558 8732
matti.muikku@orfer.fi