KAWASAKI KOULUTUTTAJAKOULUTUS

Koulutuksen tarkoitus

Työnantajan vastuulla on varmistaa perehdytys kaikille robottisolulla työskenteleville henkilöille. Valtuutetun maahantuojan järjestämällä kouluttajakoulutuksella annetaan edistyneelle käyttäjälle valmiudet ja valtuudet Kawasaki robottien käyttö- ja turvallisuuskoulutusten pitämiseen.

Kohderyhmä

Käyttäjät joilla on usean vuoden kokemus robottisolulla työskentelystä sekä valmiudet uusien käyttäjien kouluttamiseen. 

Tietotaso varmistetaan koulutuksen jälkeen suoritettavalla kirjallisella testillä ja käytännön näyttökokeella. Hyväksytystä kokeesta annetaan kirjallinen todistus.

   

Palveluksessanne:
Matti Muikku
Johtaja Huoltopalvelut gsm. +358 (0)50 558 8732
- konsultointi- ja koulutuspaketit