KONENÄKÖJÄRJESTELMIEN KOULUTUKSET

Koulutuksen tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on syventää osallistujien osaamista Orfer konenäköjärjestelmien käyttämisessä sekä antaa valmiudet opastaa myös uusia käyttäjiä.

Kohderyhmät

Kokeneet käyttäjät, joilla on jo kokemusta Orfer konenäkösovellusten käyttämisestä. 

Koulutuksen tarkoituksena on myös perehdyttää osallistujat uusien tuotteiden opettamiseen kameralle sekä häiriötilanteiden selvittäminen.

  

Palveluksessanne:
Matti Muikku
Johtaja Huoltopalvelut gsm. +358 (0)50 558 8732
- konsultointi- ja koulutuspaketit