KUNNOSSAPIDON KOULUTUKSET

Koulutuksen tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on helpottaa kunnossapitohenkilöstön arkea ja säilyttää laitteiden toimintavarmuus koko elinkaaren ajan.

Kohderyhmät

Mekaniikka- ja sähkökunnossapidon henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta Orfer järjestelmien kunnossapitotehtävistä. Kunnossapitohenkilöt, joilla Orfer järjestelmän käyttö- ja kunnossapitokoulutuksesta on kulunut jo yli vuosi. 

Sähköisen kunnossapidon koulutuksessa painopiste on järjestelmän toimintaan perehdyttämisessä sähködokumenttien ja logiikkaohjelman läpikäymisen kautta. Sovelluksista riippuen perehdytään syvällisesti myös käyttöliittymiin ja valvomo-ohjelmistoihin.

  

Palveluksessanne:
Matti Muikku
Johtaja Huoltopalvelut gsm. +358 (0)50 558 8732
- konsultointi- ja koulutuspaketit