ROBOTTIKOULUTUS

ROBOTTISOLUJEN TURVALLINEN JA TEHOKAS OPEROINTI

Koulutuksen tarkoitus

Valtuutetun maahantuojan järjestämällä koulutuksella varmistetaan käyttäjille riittävä osaaminen turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn robottisolulla. Työnantajan vastuulla on varmistaa perehdytys kaikille robottisolulla työskenteleville henkilöille.

Kohderyhmät

Uudet käyttäjät, joilla ei ole aiempaa kokemusta robottisolulla työskentelystä.

Kokeneet käyttäjät, joiden maahantuojan järjestämästä käyttökoulutuksesta on kulunut jo yli vuosi.

Koulutuksen sisältö ja kesto

Teoriaosuudessa käydään läpi turvallisuusasiat, eri robottimallit ja niiden toimintaperiaatteet, ongelmatilanteet ja niistä toipuminen sekä koko robottisoluun liittyviä asioita.

Lähiopetuksessa tutustutaan robotin päivittäiseen käyttöön paikan päällä sekä harjoitellaan poikkeustilanteista selviämistä mm. robotin käsiajoharjoitteilla.

Voimme räätälöidä koulutustamme teidän tarpeiden mukaan.

Lue lisää oheisesta esitteestämme ja ota yhteyttä!