Tuotanto painottuu automaattisiin materiaalinkäsittelyjärjestelmiin. Vuonna 1982 valmistamme ensimmäiset pakkauskoneet ja lavaajat.

Vuosikymmenen alussa Orfer Oy työllistää 60 henkilöä ja liikevaihto 12Mmk.

Vuonna -89 Orfer Oy myy Lapinlahden toimipisteen asiakas-tarpeiden muututtua ja Vaakatien hallia laajennetaan samana vuonna.