Tuotanto painottuu automaattisiin materiaalinkäsittelyjärjestelmiin. Vuosikymmenen alussa Orfer Oy työllistää 60 henkilöä ja liikevaihto 12Mmk. Vuonna -89 Orfer Oy myy Lapinlahden toimipisteen asiakas-tarpeiden muututtua ja Vaakatien hallia laajennetaan samana vuonna.